Donsö Shipping Meet (DSM) 3-4 september

Donsö Shipping Meet (DSM) anordnas av Donsöstiftelsen en gång vartannat år. Eventet är ett av de största i sitt slag i Sverige och anordnas på ön Donsö i Göteborgs skärgård. Syftet med mötet är att lyfta fram svensk marinindustri i en internationell kontext. Under två dagar samlas kunder och leverantörer för att diskutera hur de tillsammans ska kunna driva utvecklingen inom sjöfart framåt på ett energieffektivt och miljövänligt sätt.

Välkomna att besöka oss i monter B23.
Mer information och registrering hittar du här.

DSM