Skogsindustridagarna i Sundsvall 24-25 mars 2022

Välkommen att besöka Alnabs utställning under Skogsindustridagarna på Quality Hotel Sundsvall.

Med ökad konkurrens från utlandet och expansion på hemmaplan är såväl utmaningarna som möjligheterna många för papper- och massaindustrin. På Skogsindustridagarna samlas vi som har skogen närmast hjärtat. Tillsammans formar vi framtiden.

Skogsindustridagarna är Kiwas årligen återkommande mötesplats för massa-, pappers- och energiproducerande industri samt för entreprenörer i branschen. Förutom traditionella seminarium arrangerar de en välbesökt utställning där ni hittar Alnab.

Årets tema i det gemensamma programmet är textil av skog – trenden som är här för att stanna. Det blir föredrag från nya och etablerade anläggningar. Och koldioxid – tekniska lösningar och erfarenheter från anläggningar som jobbar med att bli av med den.

Skogsindustridagarna 2022 bjuder på ett program fullt av nyheter, branschinformation, erfarenhetsutbyte och utbildning.

Hör av dig till oss om du önskar boka ett möte

Skogsindustridagarna 2022