Kvalitet

Alnab är ett serviceföretag där kunden alltid skall stå i centrum. Det är vår absoluta målsättning att kunden skall få ett positivt, korrekt och professionellt bemötande vid varje kontakt med vårt företag.

Marcus Rosvall

Kvalitetsansvarig
Marcus Rosvall
031-710 39 19
0705-44 95 02
marcus.rosvall@alnab.se