Alnab optimerade ångcentralen på Holmen Paper

Bravikens Pappersbruk utanför Norrköping är ett av världens mest produktionseffektiva pappersbruk.

År 2010 skulle en ombyggnad av Bravikens ångcentral göras. På grund av utrymmesskäl krävdes en vinklad reducerstation. Valet av leverantör föll på Alnab då de kunde leverera vinklad station på kort leveranstid.
I samband med ombyggnaden köptes även några Gestra ZK reglerventiler till temperaturregleringar och nödkylningar.
─ De ventilerna har fungerat mycket bra, säger Anders Sundin, underhållsingenjör el och automation på Braviken.

Sommaren 2013 hade Braviken ett underhållsstopp för att renovera de gamla reducerstationerna, 60-12 bar. Då upptäcktes att vattenventilerna till dessa var totalt slut. Anders kontaktade återigen Alnab som snabbt kunde ersätta de befintliga ventilerna med Gestra ZK reglerventiler.
─ ZK ventilerna passade oss bra på grund av att vi var osäkra på framtida belastning, säger Anders Sundin. ZK ventilerna har även ett justerbart Cv-värde, så valet var inte så svårt, avslutar han.

 

Läs mer om Gestra ZK i översiktsbrochyren

Alnab optimerar kraftcentralen på Holmen Paper, Braviken