Alnab deltog i den internationella konferensen CEM 2016 i Lissabon

Publicerad 2016-05-20

Alnab deltog i den internationella konferensen CEM 2016 i Lissabon 18-20 maj.
CEM 2016 är ett tekniskt event, vilket ger en möjlighet för experter att dela kunskap och erfarenheter för att ytterligare förbättra noggrannheten, relevansen, tillförlitligheten och övervakningen av industriutsläpp.

CEM 2016 är den 12:e konferensen sedan starten 1997. Evenemanget har ägt rum i en mängd olika länder, inklusive Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Frankrike, Schweiz, Italien, Tjeckien och Turkiet.

Dock säger arrangören Marcus Pattison:
"Målet har alltid varit detsamma; CEM skapades för att ge den senaste informationen om teknik, metoder, program, lagstiftning och standarder när det gäller mätning av luftföroreningar, inklusive partiklar, SO2, NOx, CO, CO2, VOC, spårföroreningar och växthusgaser."


Det var första gången Alnab deltog i CEM. Vi tyckte att konferensen hade helt rätt inriktning och det var många intressanta seminarier.

Alnab deltog på CEM 2016 internationella konferens i Lissabon

Tillbaka