Inkråmsförvärv av Rossing & Jansson - så här påverkar det er

Publicerad 2017-11-07

Alnab Armatur AB har tecknat avtal om inkråmsförvärv och kommer ta över verksamheten i Rossing & Jansson AB, organisationsnummer 556320-3636. Verksamheten kommer att övertas från den 1 januari 2018.
Detta innebär att ni som har Rossing & Jansson som leverantör idag behöver uppdatera era register då all operativ verksamhet flyttas till Alnab Armatur AB.

Följande uppgifter gäller från och med 1/1-2018;

Alnab Armatur AB
SE-433 86  Partille
Telefon +46 31 44 94 50
Organisationsnummer 556312-9716
Bankgiro 630-7813
IBAN SE4460000000000117296902
SWIFT HANDSESS

För ytterligare information kontakta Jan-Erik Larsson,
VD, Alnab Armatur AB, tel +46 31-710 39 59,
e-post jan-erik.larsson@alnab.se
Alternativt Peter Lagerholm, VD, Rossing & Jansson AB,
tel +46 708 98 72 81, e-post peter@rossingjansson.se

Alnab har tecknat avtal om inkråmsförvärv av Rossing & Jansson

Tillbaka