Ljungby Energi investerar i miljö- och energibesparande chockblåsningsventiler

Publicerad 2018-04-13

Chockblåsning av ångpannor i jämna intervaller är nödvändigt för att hålla pannan fri från slam och andra partiklar som kan skada den. Med GESTRA chockblåsningsventil fås ett optimalt avlägsnande av sådant skadligt material, men ändå med minimal vattenförlust. När ventilen öppnar uppstår en sugeffekt i pannan vid utloppsmynningen till ventilen och slam blåses ut på ett mycket effektivt sätt.

Ljungby Energi hade gamla bottenblåsningsventiler för pannan som behövdes bytas ut.
En viktig aspekt vid utvärdering av nya ventiler var att man ville gå ifrån att manuellt bottenblåsa pannan till att göra det på automatisk väg, detta för att få en bättre personaltrygghet.

Man installerade därför Gestra s chockblåsningsventiler MPA46 med pneumatiskt och fjäderstängande membrandon som på bara ca 2 sekunder öppnar och stänger ventilen för att snabbt och effektivt få ut slam och hårdhetsbildande material.

Ljungby Energi är väldigt nöjda med dessa ventiler som styrs av magnetventiler inbyggda i ett apparatskåp.

 

Ljungby Energi chockblåsningsventiler Gestra Alnab

Ljungby chockblåsningsventiler Gestra Alnab

Underhållschefen Markus Karlsson säger;

"Nu kan driftspersonalen bottenblåsa pannan på ett säkert sätt med en enkel knapptryckning.
En stor fördel vi har noterat är att vattenförlusten vid blåsning har gått ner kraftigt, nu är det minimalt med vatten som avlägsnas tillsammans med smutspartiklarna.
Tack var denna erfarenhet och goda resultat har vi nu även beställt likadana ventiler till en annan panna i anläggningen".

Tillbaka