Spara värdefull tid med Wakmet

2022-04-26

Wakmet kilslidsventiler är speciellt utformade för högtrycksapplikationer och används med fördel i ånganläggningar. De tillverkas i smitt stål, både i svart och legerat, och är därför rätt val när kraven är höga.

Kilslidsventilerna (≥ PN160) för ånga kan levereras sammanbyggda i ett kit bestående av en handventil och en motorstyrd ventil med integrerad bypass över den första kilslidsventilen samt dräneringsanslutning i botten.
Kan även fås med olika lösningar för tryckevakuering från den så kallade tredje kammaren.

  • Integrerad bypass sparar tid vs traditionellt svetsarbete med tredjepartskontroll
  • Tillgodoser kundanpassade önskemål på svetsändarnas mått och godstjocklek samt specialanpassade bygglängder
  • Snabba leveranstider
  • Europatillverkade

Ventilerna används ofta för ånga och matarvatten i konventionella energianläggningar, kärnkraftverk och petrokemi. Datablad hittar du på vår produktsida.