XLD linat

Tillverkare: Xomox

Xomox vridspjällsventiler är en kostnadseffektiv lösning för korrosiva applikationer. Ventilen kan ersätta kostsamma höglegerade ventiler. Ventilens robusta design och dess förbättrade arbetstryckområde gör att ventilen kan användas i en mängd olika applikationer. Minimerad underhålls och livslängdskostnad. Xomox XLD har en mycket lång livslängd, även under tuffa förhållanden.

Intresselista

Ange dimension, anslutning och annan viktig information.

Tillbaka