Tillverkare : Siemens

Fidamat 6

Flamjonisationsdetektor för mätning av TOC (totalt organisk kol) i luft och rökgaser. Används även för spårgasmätning i rengaser för kvalitetskontroll och avgasmätning i fordonsindustrin

Funktioner och fördelar 

  • Brett användningsområde: i upp till 100 % H2O-ånga, för ultrarena gastillämpningar, för högkokande komponenter (upp till 200 °C), i närvaro av korrosiva gaser (med förfilter)
  • Extremt låg tvärkänslighet för interfererande gaser
  • Låg förbrukning av förbränningsluft
  • Låg inverkan av syre på uppmätt värde
  • Varnings- och felmeddelanden; vid förbränningsgasfel, släckning av lågor och pump- och filterfel


Antal mätkomponenter 1

Mätkomponenter: TOC

Minsta mätområde: 0-10 ppm

Kapsling: 19" rackenhet