CMM

CMM Gasmet

Tillverkare: Gasmet

CMM AutoQAL är ett kontinuerligt mätsystem för mätning av kvicksilver baserat på CVAF (cold vapour atomic fluorescense). Exktraktiv provtagning med filtrering och utspädning och termisk konvertering gör att bundet kvicksilver ombildas till atomiskt kvicksilver. Uppfyller kraven enligt EN14181/EN15267-3.

CMM har nu världens lägsta intervall certifierat enligt EN 15267-3 för mätning av kvicksilver >>>

Intresselista

Ange dimension, anslutning och annan viktig information.

Tillbaka