Stackflow 200

PCME Stackflow 200

Tillverkare: PCME

STACKFLOW 200 är en pitotrör rökgasflödesmätare för kontinuerlig övervakning av utsläpp från industrikällor. Instrumentet uppfyller den Europiska standarden EN16911-2 och EN14181/EN15267-3 / QAL1. Framtagen för emissionsmätning inom kraft- och värmeverk, avfallsförbränningsanläggningar. Flödesmätning inom t.ex stål-, cement- och kemiindustrin. Uppfyller NFS2016:13

Intresselista

Ange dimension, anslutning och annan viktig information.

Tillbaka

  • Datablad