Tillverkare : ENVEA

DA 40

Stoftvakt för filterövervakning. Den momentana mätsignalen jämförs mot signalen vid normal drift och skapar därefter en emissionsfaktor. Genom att sätta larmgränser vid onormala skillnader kan filterfel detekteras. Larm via relä- och mA-utgång