Tillverkare : Xomox

B101

Y-typ PFA-linad kulbackventil, DN15-150 PN10/16, för horisontellt och vertikalt montage, även vid låga differenstryck.

Xomox 2-delade kulbackventil har pålitlig sätting utav kulan och självrengörande tack vare kulans förmåga att rotera.