Tillverkare : Xomox

XLD

Vridspjällsventil DN50-600, PN10/16 , är en kostnadseffektiv lösning för korrosiva applikationer.

Xomox vridspjäll kan ersätta kostsamma höglegerade ventiler. Ventilens robusta design och dess förbättrade arbetstryckområde gör att ventilen kan användas i en mängd olika applikationer.

Minimerad underhålls- och livslängdskostnad. Xomox XLD har en mycket lång livslängd, även under tuffa förhållanden.