Tillverkare : Gestra

LRGT16

Transmitter med automatisk temperaturkompensering för ledningsförmågemätning i ånganläggningar, för dels pannvattenövervakning och dels kontroll av kvaliteten på kondensatet tillbaka till pannan. System för både maxlarm och styrning av reglerventil för kontinuerlig blåsning av pannvattnet respektive dumpventilen på kondensatsidan vid överskridet gränsvärde.