ORT6

Tillverkare: Gestra

Mätomvandlaren ORT6 är en styrenhet som kommunicerar med grumlighetsgivaren ORG. Den visar kontinuerligt det aktuella ärvärdet i ppm och har två larmutgångar som aktiveras när inställt gränsvärde överskrids. Vid intern fel fås också larm. Larmutgångarna kan med fördel också användas för signal till dumpventil att öppna till avlopp när kondensatet hsr för hög föroreningsgrad

Intresselista

Ange dimension, anslutning och annan viktig information.

Tillbaka

  • Datablad
  • Manualer