Tillverkare : WTA

11.35

Xomox bälgtätade kägelventil i LCB med PTFE stellit tätning