Tillverkare : Rubens

462

Som avstängningsventil där höga tryck och temperaturer förekommer, Nålventilern är avsedda för vatten, ånga, oljor samt de flesta förekommande syror och alkalier. PN400

Datablad