Tillverkare : Gestra

BB3

Dubbel klaffbackventil kännetecknas av en dubbelklaff där varje klaff har en separat axel med två separata stängfjädrar för varje axel. På klaffarna finns stoppklackar som vid fullt öppen ventil ger 80° öppning. Såväl metall- som mjuktätningar finns. Backventil skall monteras i vågrät rörledning med klaffaxlar i vertikalt läge, samt i vertikal ledning med strömning nerifrån och upp. Ventilen monteras mellan flänsar.