Tillverkare : Gestra

AK45

Automatisk tryckstyrd dräneringsventil DN15-25, PN40 för installation vid lågpunkter i ångsystem.

Ventilen har som funktion att dränera bort/tömma kondensat när ångsystemet stängs av och vid uppstart. Vid avstängning av ångsystemet, när systemtrycket understiger 0,8 barö, öppnar ventilsätet och vid uppstart är ventilsätet öppet tills systemtrycket 0.8 barö uppnås.