Tillverkare : Rotork

Smart postion indicator

SPI ger dig full kontroll på manuella flervarvsventilers position. Öppen eller stängd.

  • Designad för flervarvs- och linjära ventiler.
  • Monteras på växel alternativt direktmontage med ISO-fläns 5210
  • Ex klassad och IP67
  • Enkelt underhåll

Rotork SPI är optimal för kemiska och petrokemiska anläggningar. Andra typiska användningsområden är; energiverk, offentlig infrastruktur, flygplatser och brandvattensystem.