Certifikat

Sedan starten 1975 har vi vuxit till att bli en av Sveriges ledande leverantörer till processindustrin.
Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 och
ISO 14001:2015.
ISO-certifieringen gäller för hela verksamheten och har som huvuduppgift att sätta kvalitet och miljömedvetenhet i fokus.

ISO 9001:2015 14001:2015 svenska >

ISO 9001:2015 14001:2015 engelska >

Sellihca engelska >

 

Handbok

Handbok i ämnet ånga och kondensat

Handboken hjälper dig att välja rätt kondensatavledare. Innehåller installationsexempel, tabeller och diagram för rörlednings- och avledardimensionering samt tips på bästa layout och drift av ång- och kondensatsystem.

Kondensathandbok 2014 engelska >

För mer info, kontakta oss.