Kemi & Petrokemi

Alnab levererar lösningar som uppfyller de högt ställda kraven på säkerhet

Denna bransch har extremt krävande miljöer med hantering av stora mängder farliga ämnen samt stränga miljöstandarder, vilket gör att det ställs mycket höga krav på hållfasthet och livslängd. 
Vi förstår vilka utmaningar branschen ställs inför och inser vikten av att välja tillförlitliga och certifierade produkter som ger en både tekniskt och ekonomiskt bättre lösning.

Vi har ett av marknadens bredaste sortiment av kemiventiler under ett och samma tak. De tillverkare vi företräder är ledande inom sina respektive områden och är noggrant utvalda, bland annat utifrån innovativ teknik, gott rykte, tillförlitlighet och driftsäkerhet. Våra leverantörer är europeiska och följer givetvis de europeiska regelverken och kraven. 

Branschansvarig

Martin Jonsson
031-710 39 22
0708-44 94 57
martin.jonsson@alnab.se