Kondensatavledare

För anläggnings- och underhållsansvariga är ökad produktivitet, minskade drifts- och energikostnader viktiga nyckelfaktorer.

Genom att dränera bort kondensat från ditt ångsystem får ni effektiv värmeöverföring, minskat underhåll på ångarmatur och retur av kondensat som innehåller energi för återanvändning i matarvattentanken.

Vi representerar Gestras kompletta sortiment av kondensatavledare som är designade för att möta de mest krävande anläggningskraven. Detta medför att er anläggning presterar maximalt med minimal miljöpåverkan.

Tryckklass upp till PN630 med anslutning DN15-150.

För kontroll av ångfällans funktion kan du med fördel använda dig av Gestras VKP vid regelbunden manuell kontroll och Gestra ecoBolt vid digital kontinuerlig övervakning.