Sprängbleck

BS&B, ett av marknadens mest kompletta program av sprängbleck och sprängpaneler löser såväl enkla som tuffa tryckavsäkringsproblem.

Vid förfrågningar, vänligen fyll i formuläret för snabbare hantering.

 • BS&B

  GCR

  BS&Bs sanitära sprängbleck, som kan användas för både vätskor och gaser och ger full öppning även utan gaskudde under blecket.

  Till produkt
 • BS&B

  s90

  Ett reverserande solit bleck med förskårad brottanvisning på bleckets konkava sida. Blecket öppnar fullt vid sprängning, fragmenterar inte och behöver inget vakuumstöd för undertryck. Normalt arbetstryck kan vara så högt som 90% av stämplat sprängtryck. Blecket monteras mellan flänsar i hållare SRB-7RS.

  Till produkt
 • BS&B

  SKR

  Bleck för vätskor och gaser som ger full öppning även utan gaskudde. Brett område mellan möjliga sprängtryck, största möjliga öppningsarea och därmed minsta möjliga tryckförlust. Brister efter cirkulär brottanvisning, fragmenterar inte och klarar fullt vakuum. En energidämpare på nedströmssidan tar upp kraften från den öppnade disken och förhindrar att denna slits loss. Normalt arbetstryck 90% av stämplat sprängtryck. Monteras mellan flänsar i hållare SRB-7RS.

  Till produkt
 • BS&B

  MB

  BS&B grafitbleck typ MB, har fenolfri epoxyharts som bindemedel vilken tillåter 205°C som max arbetstemperatur. Grafitbleck är lämpligt i applikationer utan tryckstötar, pulserande flöde eller vibrationer. Monteringen är enkel (monteras direkt mellan befintliga motflänsar utan hållare), vilket bidrar till korta bytestider och i slutändan tids- och kostnadsbesparing. Blecken levereras med korrekt tillpassade packningar av Klinger-Sil monterade, eftersom felaktig innerdiameter hos packningen kan påverka sprängtrycket. Blecket levereras CE-märkt med sprängprovningsintyg. Notera att grafitbleck fragmenteras och delar följer med mediat vid sprängning.

  Till produkt
 • BS&B

  RLS

  Ett reverserande bleck konstruerat för vätskor och gaser, men behöver ingen gaskudde under blecket. Blecket brister efter cirkulär brottanvisning, fragmenterar inte och klarar fullt vakuum. Ett gångjärnsstöd nedströms blecket garanterar full öppning. Normalt arbetstryck kan vara så högt som 90% av stämplat sprängtryck. Monteras mellan flänsar i hållare SRB-7RS.

  Till produkt
 • BS&B

  LPS

  BS&B sprängbleck typ LPS ett reverserande sprängbleck speciellt utvecklat för både vätskor och gaser med låga tryck. Blecket som är konstruerat för vätska, gas och 2-fasflöde ger full öppning med största möjliga öppningsarea och därmed minsta möjliga tryckförlust. Blecket kan användas direkt för vätskeformiga media även utan gaskudde under blecket. LPS brister efter cirkulär brottanvisning, fragmenterar inte och förmår trots de låga sprängtrycken alltid att motstå fullt vakuum. Arbetstrycket kan vara så högt som 95% av min sprängtryck. Blecket är avsett för montering i hållare SRB-7RS, och levereras CE-märkt med sprängprovningsintyg och materialcertifikat enligt EN 10204 3.1

  Till produkt
 • BAS+

  Bleckvakt typ Burst alert sensor, BAS, monteras istället för packning nedströms hållaren. Vakten består av ett membran med ledningstrådar av tantal som brister och bryter en strömkrets då blecket sprängs. Levereras med 1 meter kabel med fria ändar. Max belastning 24 VDC/ 500mA.

  Till produkt