Manuella

  • Rotork

    Kedjehjul CL

    Högkvalitativ design och konstruktion är utmärkande för kedjehjulen från Rotork. Designade för handrattar från 50mm upp till 1016mm i diameter.

    Till produkt