Analysatorer för CO, CO2, N2O, NO, SO2, O2, H2, CH4, TOC, O2 mm

 • Siemens

  Ultramat 6

  En robust trokänare som används i svåra och sofistikerade mätapplikationer. ULTRAMAT 6 används när det ställs höga krav på tillförlitlighet och mätkvalitet.

  Till produkt
 • Siemens

  Oxymat 61

  En kostnadseffektiv paramagnetisk syreanalysator för standardapplikationer. Unik flödessensorteknik. Klarar mätning i tuffa miljöer med störande vibrationer. Flödessensor är inte i kontakt med mätgasen. Klarar korrosiva. Uppfyller kraven för emissionsmätning enligt NFS2016:13

  Till produkt
 • Siemens

  Oxymat 6

  En robust paramagnetsisk syreanalysator som används i svåra och sofistikerade mätapplikationer. Oxymat 6 används när det ställs höga krav på tillförlitlighet och mätkvalitet. Detta garanteras av modern elektronik, enkel menyhantering och en kompakt analysbänk som är anpassad för mätuppgiften. Uppfyller kraven för emissionsmätning enligt EN15267-3 och NFS2016:13

  Till produkt
 • Siemens

  Oxymat 64

  Syreanalysator för mätning av O2-halten i ppm nivåer. Används för t.ex spårgasmätning i rengaser för kvalitetskontroll, luftseparationsanläggningar och teknisk gasproduktion.

  Till produkt
 • Siemens

  Fidamat 6

  Flamjonisationsdetektor för mätning av TOC (totalt organisk kol) i luft och rökgaser. Används även för spårgasmätning i rengaser för kvalitetskontroll och avgasmätning i fordonsindustrin

  Till produkt
 • Siemens

  Calomat 6

  För kontinuerlig mätning av H2 och He i gasblandningar. Den specifika värmeledningsförmågan hos provgasblandningen och används för att beräkna koncentrationen.

  Till produkt
 • Siemens

  Calomat 62

  Mäter den termiska konduktiviteten och är speciellt framtagen för applikationer i korrosiva gaser. Koncentrationen av Cl2, HCl och NH3 kan mätas direkt, tillsammans med H2 och N2 i till exempel aggressiva miljöer.

  Till produkt
 • Siemens

  Siprocess UV600

  UV-analysator för mätning av NO, NO2, SO2, och H2S. Separat mätning av NO och NO2 möjlig. Används i applikationer inom process- och miljömätning med krav på låga mätområden.

  Till produkt