Ultramat 23

Ultramat 23

IR-analysator för mätning av NO, CO, SO2, CH4, CO2 mm och O2 med elektrokemisk- eller...

Läs mer >

Ultramat 6

Ultramat 6

NDIR analysator för bla mätning av NO, CO, SO2, CH4, CO2 mm. Godkänd för emissionsmätning...

Läs mer >

Ultramat /Oxymat 6

Ultramat /Oxymat 6

NDIR och paramagnetisk syreanalysator i en gemensam kapsling. Godkänd för emissionsmätning enligt EN15267-3 och NFS2016:13....

Läs mer >

Oxymat 6

Oxymat 6

Syreanalysator arbetar med paramagnetisk tryckväxling och används för mätning av syrehalten i olika gasblandningar. OXYMAT...

Läs mer >

Oxymat 61

Oxymat 61

Syreanalysator arbetar med paramagnetisk tryckväxling och används för mätning av syrehalten i olika gasblandningar. OXYMAT...

Läs mer >

Oxymat 64

Oxymat 64

O2-analysator för ppm-nivåer...

Läs mer >

Fidamat 6

Fidamat 6

Flamjonisationsdetektor för mätning av TOC (totalt organisk kol) i luft och rökgaser. Används även spårgasmätning...

Läs mer >

Calomat 6

Calomat 6

Värmeledningsanalysator för bl.a mätning av H2 och He i gasblandningar inom processindustrin. Mätprincipen bygger på...

Läs mer >

Calomat 62

Calomat 62

Värmeledningsanalysator för bl.a mätning av H2 , He, Hcl, och Cl2 i gasblandningar inom processindustrin...

Läs mer >

Siprocess UV600

Siprocess UV600

UV-analysator för mätning av NO, NO2, SO2, och H2S. Separat mätning av NO och NO2...

Läs mer >