Hållbar teknik samlat under ett och samma tak.

Inom energi- och kraftsegmentet ställs det höga krav. Armaturen utsätts ofta för krävande driftsförhållanden, det vill säga höga tryck och temperaturer samt även för korrosiva och slitande medier. Vi har gedigen erfarenhet av branscherna och våra produkter täcker pannutrustning, rökgasrening, rågas- och processmätning, tryckreducering och ångkylning samt utrustningen i ånganläggningen där bland annat matarvattenanläggningen finns.
Ett axplock av utrustning som vi erbjuder är;

  • Kägel- och kilslidsventiler
  • Regler- och ångkonditioneringsventiler
  • Gestra pannövervakning och pannstyrningssystem, ångkylare, kondensatavledare och chockblåsningsventiler
  • Gasanalysutrustning, bl.a. för stoft-, rökgas- och flödesmätning
  • Manöverdon, elektriska och pneumatiska
  • Värmeväxlare, tub- och plattväxlare

Ta hjälp av vår expertis. Det ska vara enkelt för dig som kund. Utifrån din process och krav på material erbjuder vi utrustningen som ger en effektivare process.

Branschansvarig

Jan Moberg

031-710 39 09

076-635 35 75

jan.moberg@alnab.se