Raffinaderi

Alnab levererar utrustning som uppfyller de högt ställda kraven på driftsäkerhet

Raffinaderier hanterar mycket korrosiva media vilket ställer höga krav på maximal driftsäkerhet och tillförlitlighet. Med den pågående omställningen till förnybara drivmedel ställs samtidigt ännu högre krav på korrosionsbeständighet och kvalitet på utrustningen. Alnab har hela tiden varit en del av den omställning som branschen genomgår med produkter anpassade för framtidens behov för att skydda både människa och miljö. Vanliga begrepp inom raffinaderier är;

  • ATEX-godkännande
  • SIL-klassning
  • 100% täthet
  • Korrosion

Alnab har lång erfarenhet av att leverera utrustning till de svenska raffinaderierna. Vi har stort lager och våra produkter uppfyller de amerikanska standarder som används inom branschen såsom ASME, API och ASTM.

Branschansvarig

Björn Nilsson

031-710 39 39

0709-14 94 51

bjorn.nilsson@alnab.se