Kikventiler

En kikventil är en tät, robust och pålitlig ventil som används främst vid avstängning på kritiska applikationer där det ställs höga krav på säkerhet och driftsäkerhet. Vi kan även erbjuda kikventiler med reglerfunktion som ger en 100% tät avstängning. Ventilen är 100% tät även utan differenstryck. 

Den koniska kiken pressas i ett helt omslutande foder, vilket ger en ventil helt utan dödutrymme där media kan fastna eller där kristaller kan bildas. Fodret, som är ventilens primärtätning, erbjuds i ren PTFE alternativt med olika förstärkningar för att tåla högre temperaturer. Xomox/Tuflins genomtänkta design med ett välförankrat foder och 360° metallinkapsling, som förhindrar exponering till media och deformering av plastomeren, ger optimal tillförlitlighet. Xomox/Tuflin är dessutom ett av världens mest beprövade och välrenommerade fabrikat. Vi erbjuder ett brett utbud av hus- och kikmaterial för att klara just Era krav. Kikventilen finns i 2-, 3- och 4-vägsutförande samt ytterligare tillval som;

  • Ångmantel
  • Avlastningsborrat
  • Trippeltätning
  • Firesafe, API607 certifierat
  • Reglerkik
  • Högtrycksutförande, PN100/ANSI cl 600
  • Fullt genomlopp