Gasberedning

Alnab har ett komplett program av gasberedningsprodukter som t.ex gasuttag, mätgaskylare, mätgaspumpar, kondensatpumpar, filter, flödesmätare, vakter och mätgasledningar. Används t.ex tillsammans med Alnabs extraktiva analysatorer vid konstruktion av kompletta mätsystem