Extraktiva analysatorer

För mätning av CO, NO, SO2, CO2, H2, TOC, O2, N2O, CH4, CnHn, mm. Används t.ex tillsammans med Alnabs gasberedningsprodukter vid konstruktion av kompletta mätsystem.