Rökgasflöden

 • ENVEA

  Stackflow 200

  STACKFLOW 200 är en pitotrör rökgasflödesmätare för kontinuerlig övervakning av utsläpp från industrikällor. Instrumentet uppfyller den Europiska standarden EN16911-2 och EN14181/EN15267-3 / QAL1.

  Till produkt
 • ENVEA

  Stackflow 400

  STACKFLOW 400 är en ultraljud rökgasflödesmätare i probe utförande för kontinuerlig övervakning av utsläpp från industrikällor. Instrumentet uppfyller den Europiska standarden EN16911-2 och EN14181/EN15267-3 / QAL1.

  Till produkt