Ångfällemätning

Ångfällemätning är som en hälsokontroll av dina ångfällor. Det bör göras minst två gånger per år för att säkerställa optimal drift.

  • Maximera effektiviteten och minska kostnaderna.
  • Optimal ångprestanda förhindrar driftstörningar och säkerställer effektiv värmeöverföring.
  • Minska CO2-utsläpp och öka produktiviteten.

För kontroll av ångfällans funktion kan du med fördel använda dig av Gestras VKP vid regelbunden manuell kontroll och Gestra ecoBolt vid digital kontinuerlig övervakning.