Miljömätning

Alnabs analyssystem följer de nya EU-direktiven för mätning av emissioner i avfallsförbränningsanläggningar, samförbränningsanläggningar och stora förbränningsanläggningar. Vidare uppfyller systemen även kraven för mätutrustning för NOx-mätning vid energiproduktion, NFS2016:13