Kulback

  • Xomox

    B101

    Y-typ PFA-linad kulbackventil, DN15-150 PN10/16, för horisontellt och vertikalt montage, även vid låga differenstryck.

    Till produkt