Olje- & grumlighetsmätning

Grumlighetsmätaren är en fotometrisk mätenhet. Den består av en ljuskälla (sändare) och två fotoceller som bildar en ljusmottagardel. En konstant ljusstråle genomlyser den transparenta vätskan och bryts om icke lösta partiklar av främmande ämnen orsakar spridningsljus som uppmäts.
 • Gestra

  OR 52

  Grumlighetsmätaren är en fotometrisk mätenhet. Den består av en ljuskälla (sändare) och två fotoceller som bildar en ljusmottagardel. En konstant ljusstråle genomlyser den transparenta vätskan. Icke lösta partiklar av främmande ämnen orsakar spridningsljus som uppmäts. Omsatt till en elektrisk ström utvärderas detta spridningsljus och jämförs i förhållande till ett inställt referensvärde i den tillhörande mätomvandlaren.

  Till produkt
 • Gestra

  ORT6

  Mätomvandlaren ORT6 är en styrenhet som kommunicerar med grumlighetsgivaren ORG. Den visar kontinuerligt det aktuella ärvärdet i ppm och har två larmutgångar som aktiveras när inställt gränsvärde överskrids. Vid intern fel fås också larm. Larmutgångarna kan med fördel också användas för signal till dumpventil att öppna till avlopp när kondensatet hsr för hög föroreningsgrad

  Till produkt