Olje- & grumlighetsmätning

Grumlighetsmätaren är en fotometrisk mätenhet. Den består av en ljuskälla (sändare) och två fotoceller som bildar en ljusmottagardel. En konstant ljusstråle genomlyser den transparenta vätskan och bryts om icke lösta partiklar av främmande ämnen orsakar spridningsljus som uppmäts.