Flottöravledare

För kontroll av ångfällans funktion kan du med fördel använda dig av Gestras VKP vid regelbunden manuell kontroll och Gestra ecoBolt vid digital kontinuerlig övervakning.