Flottöravledare

 • Gestra

  UNA14

  Flottöravledare DN15-25, PN25 med rullkuleavstängning, med eller utan avluftning (duplex/simplex). Främst avsedd för applikationer med reglerad ånga och/eller där stora mängder kondensat ska dräneras.

  Till produkt
 • Gestra

  UNA16

  Flottöravledare DN15-25, PN40 med rullkuleavstängning, med eller utan avluftning (duplex/simplex). Främst avsedd för applikationer med reglerad ånga och/eller där stora mängder kondensat ska dräneras.

  Till produkt
 • Gestra

  UNA43

  Flottöravledare DN80-150, PN16/Class 125 för stora flöden och differenstryck mellan 2-40 bar. Kan enkelt byggas om från horisontell till vertikal eller ändrad flödesriktning.

  Till produkt
 • Gestra

  UNA45

  Flottöravledare DN15-65, PN40/Class 300 för differenstryck 2-32 bar. Kan enkelt byggas om från horisontell till vertikal eller ändrad flödesriktning.

  Till produkt
 • Gestra

  UNA46

  Flottöravledare DN15-65, PN40/Class 300 för differenstryck 2-32 bar. Kan enkelt byggas om från horisontell till vertikal eller ändrad flödesriktning.

  Till produkt
 • Gestra

  UNA47

  Flottöravledare DN15-50, PN63, för differenstryck 16, 28 och 45 bar. Kan enkelt byggas om från horisontell till vertikal eller ändrad flödesriktning. (UNA47 MAX DN40-50, PN63, för differenstryck 4-32 bar.)

  Till produkt
 • Gestra

  UNA38

  Flottöravledare DN15-50, PN100, även med pilotstyrd funktion för höga kapaciteter (MAX). Främst avsedd för applikationer med reglerad ånga och/eller där stora mängder kondensat ska dräneras.

  Till produkt
 • Gestra

  UNA39

  Flottöravledare DN15-50, PN160, även med pilotstyrd funktion för höga kapaciteter (MAX). Främst avsedd för applikationer med reglerad ånga och/eller där stora mängder kondensat ska dräneras.

  Till produkt
 • Gestra

  UNA25PK

  Flottöravledare DN40, PN40 med pumpfunktion som dränerar kondensat under alla driftstryckförhållanden, även vacuum.

  Till produkt