Alnabs engagemang gav oss en smartare lösning

SCAs verksamhet i Sundsvall, Ortvikens pappersbruk producerar papper i olika former; bestruket tryckpapper och tidningspapper. Råvaran är färsk granmassa som till största del levereras från egna skogar. Pappersbruket producerar ca 850 000 ton papper
varje år.

Ortvikens pappersbruk behövde pumpa kondensat från en ångförbrukare till ett befintligt kondensatkärl.

Lennart Wiström, projektingenjör, på SCA Ortviken tog då kontakt med Alnab. Efter analys presenterades Gestra UNA 25-PK, en kombinerad kondensatavledare och pump som drivs med ånga. UNA 25-PK lyfter och släpper ut kondensat även vid mycket låga differenstryck. Alternativet hade varit att installera ett extra kondensatkärl och en elektriskt driven pump.

Resultatet blev en enklare installation, som varken krävde elmotor eller styrning av nivåer i tankar. Det blev också en bättre ekonomisk lösning då flashångan kunde tas om hand.

– Tack vare att Alnab satte sig in i vårt aktuella fall fick vi en både billigare och enklare lösning, säger Lennart Wiström. Alnab simulerade också vårt system. Det gav en trygghet att utrustningen verkligen skulle fungera, avslutar han.

Klicka här för mer information om
Gestra UNA 25-PK >

Alnabs engagemang gav SCA en smartare lösning

Gestra flottöravledare UNA-PK på SCA