Helt tätt med Alnab

Preemraff Lysekil har precis genomfört sitt mest omfattande revisionsstopp, som också räknas till de största i Europa.
Revisionsstoppet är det första på sex år och har tagit två år att planera.

— Det är viktigt att man kan lita på sin leverantör i ett så stort och viktigt projekt, säger Johan Svensson, inköpare.
Vi har varit mycket nöjda med supporten och de snabba svarstiderna från Alnab, fortsätter han.

Nästan alla flöden inom raffinaderiet är klassade som mycket brandfarliga, vilket betyder att det absolut inte får finnas några läckor. Med andra ord, allt måste vara ”helt tätt”. Ventilerna från Alnab uppfyller kraven och är idag den enda ventil-leverantören med konsignationslager hos Preem.

— Leveranserna till revisionsstoppet fungerade mycket bra, med tanke på antalet ventiler som levererades, avslutar Johan Svensson.

Preemraff Lysekil revisionsstopp