Hetvatten blir lågtrycksånga

Ett av stegen som SCA Tunadals sågverk valde för att kunna bibehålla sin produktkvalitet, var att byta ut två befintliga uttjänta ånggeneratorer. En generator som av hetvatten från grannen Korstaverket, producerade lågtrycksånga till olika virkestorkar i produktionen.

— De gamla ånggeneratorerna hade gjort sitt. Åldern hade tagit ut sin rätt, driftsäkerheten var för låg och kapaciteten var inte tillräckligt hög, säger Henrik Annerman projektansvarig på SCA Tunadal.

SCA tog kontakt med Alnab och vi offererade en anläggning som var/inkluderade:

 • Kompakt – baserad på en helsvetsad plattvärmeväxlare som tål både högt tryck och höga temperaturer.
 • Driftsäker – tillverkar och distribuerar ånga då produktionen behöver och däremellan står i stand by läge.
 • Snabb – från stand-by läge till full ångproduktion, ca 6 t/h, på några minuter
 • Lokal styrning av all utrustning med extern styrsignal då ånga behövs i produktionen
 • Högkvalitativa produkter från välkända europeiska tillverkare
 • Design av anläggningen gällande anslutningspunkter och måttbegränsningar gjordes tillsammans med SCA
 • CE märkt
 • Drift och skötselinstruktioner på svenska
 • Konstruktionsritningar
 • Utbildning av driftspersonal
 • Igångkörning

— Vi ville ha en anläggning som producerar ånga till virkestorkarna på ett driftsäkert sätt när produktionen krävde det, säger Henrik Annerman. Alnab fick fria händer att designa systemet och vi är nöjda med slutresultatet. Anläggningen gör vad den ska och vi kan fokusera på att producera de högkvalitativa produkterna vi är kända för på marknaden, avslutar han.

För mer information om värmeväxlarapplikationer, kontakta Lars Eriksson 031-710 39 11