Med Alnabs lösning försvann driftstörningarna

Rotork CVA moderniserade Göteborg Energis Fluiddrive-enhet

Göteborg Energi är Västsveriges ledande el- och energileverantör. Företaget erbjuder flera olika energitjänster, bl a värme, kyla, naturgas, el och bredband.

När man på Göteborg Energis Fluiddrive-enhet fick pumpproblem kontaktade man Alnab. Fluiddrive i Sävenäs reglerar pumpar som distribuerar fjärrvärmevatten till bl.a Partille kommun, Östra sjukhuset och vissa delar av centrala Göteborg.

Återkommande injusteringsbehov och störningar gjorde att man behövde uppgradera utrustningen.

Efter att ha sett över situationen rekommenderade Björn Nilsson, produktansvarig på Alnab, att installera Rotorks elektriska reglerdon CVA för att styra hastigheten på pumpen. Donet arbetar med 24VDC och 4-20mA styrsignal som standard, så Göteborg Energi behövde inte göra några ändringar i vare sig kraft- eller signalkablar.

Resultatet lät inte vänta på sig. Driftstörningarna upphörde helt. Rotork CVA är optimal för att klara dels den stora kapaciteten som krävs, dels de vibrationer som finns i anläggningen, förklarar Björn Nilsson som är projektansvarig på Alnab.

— Vi är mycket nöjda. Även de återkommande injusteringsbehoven som tidigare fanns har helt upphört, avslutar Bo Svedby som är instrumenttekniker på Göteborg Energi

Alnab installerade Rotork på Göteborg Energi

Rotork CVA