Optimering av pannan & övervakning av elfilter (ESP) på Stora Enso, Skoghall

Stora Enso i Skoghall har installerat en 2-kanals LDS6 för övervakning av rågas före El-filter på sin barkpanna. Man mäter ett lågt CO område 0-2000ppm och ett högt 0-10Vol%.
Det låga området (0-2000ppm) används för optimering av pannstyrningen och är mycket användbar p.g.a. den snabba svarstiden. Snabb och kontinuerlig övervakning av CO (0-10Vol%) i rökgaserna uppströms före ett elektrostatiskt filter är en nyckelfråga för säker filterdrift eftersom det hindrar filtret från fara för explosion orsakad av för höga CO-halter.


Snabb och stabil CO-mätning med LDS6 lasermätare före och efter elfilter (ESP)

Snabb och kontinuerlig övervakning av CO-halter i rökgaserna före elfilter är en förutsättning för en säker drift. Explosionsrisk pga höga CO-halter kan därmed minimeras. Insitu mätning är den bäst lämpade mätmetoden. Den ger mätdata i real tid för omedelbar åtgärd i säkerhetssystemet.


Applikation: CO övervakning av elfilter (ESP)

LDS6 mäter CO-halten direkt i rökgasflödet före och efter elfilter. Se fig. 2. Sensorerna mäter insitu och ger mätdata till kontrollenheten som klarar att mäta upp till 3st mätpunkter samtidigt. Sensorerna kommunicerar med kontrollenheten via en fiberoptisk kabel (hybridkabel) som klarar avstånd upp till flera hundra meter. LDS6 ger mätdata i real tid med hög mätnoggrannhet vilket ökar förutsättningarna för en säkrare drift av elfiltret.


Applikation: CO för pannstyrning

Snabb och kontrollerad övervakning av CO-halter i rågas ger bra förutsättningar för att kunna styra och optimera förbränningen i pannan. Insitu mätning är den bäst lämpade mätmetoden.

 

För ytterligare information kontakta Marit Jerpenberg, 031-710 39 76 eller Lennart Messerer, 08-477 11 62

installation Stora Enso, Skoghall

Fördelar

 • LDS6 mäter i real tid utan gasberedning vilket medför
  stabil, kontinuerlig mätning och snabba svarstider
 • LDS6 påverkas inte av störande komponenter och höga
  varierande stoft-halter vilket medför hög mätnoggrannhet
  i tuffa miljöer
 • Inbyggd referenscell för intern övervakning och kalibrering
 • Klarar upp till 3st mätpunkter samtidigt
 • Låg servicekostnad

             - Inga förbrukningsartiklar
             - Litet underhåll
             - Ingen kalibrering

 Ex. processdata för övervakning av elfilter

CO mätområde: Låg: 0-2000ppm
Hög: 0-10 Vol%
Gastemperatur: 130-170°C
Gastryck: 950-1050 hPa
Kanaldiameter: 0,3-12m
Stofthalt: