Säkerhet och effektivitet på Ineos

Ineos Polymers framställer vinylklorid, en viktigt komponent vid tillverkning av PVC. Del av processen omfattar utvinning av Ethylene Dichloride genom oxiklorinering. Vid oxikloreringen är kontroll av syrekoncentrationen avgörande för att uppnå tillräckligt syreöverskott. Syrenivån måste samtidigt noggrant övervakas för att undvika en explosiv blandning.

Siemens In-Situ Laser Spectrometer Sitrans SL från Alnab gör det möjligt att med hög precision och kort svarstid mäta syrekoncentrationen direkt i processen. Även i tuffa och korrosiva processmiljöer ger den SIL-klassade analysatorn tillförlitliga mätvärden och exceptionellt hög tillgänglighet utan risk för interferenser från bakgrundsgasen.

Peter Andreasson som är driftsansvarig på EDC anläggningen är tillsammans med sina kollegor på Ineos alltid ute efter analysutrustning som ytterligare kan förbättra säkerhet såväl som produktionseffektivitet. Med Siemens Laser Spectrometer Sitrans SL har man funnit det man söker.  

Kontakta Alnab för mer information, 031-44 94 50

Sitrans SL