2023-05-12

Alnab är stolt medlem av Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad biokemi.

De ägs och drivs av närmare 130 medlemsföretag, som arbetar för en hållbar utveckling med skogen som bas, och strävar efter de globala målen inom Agenda 2030.