Marginell prisökning

Publicerad 2021-08-09

Vi upplever just nu en mycket osäker tillgång på råmaterial. Denna utveckling tog fart i början på året och har sedan eskalerat exceptionellt vilket har orsakat flera stora prishöjningar över hela Europa.

Nu meddelar våra leverantörer att de måste genomföra ytterligare prisjusteringar. Den höga efterfrågan av råmaterial i kombination med flera utmaningar inom produktionsledet, tillåter tillverkare av råmaterial att höja priserna.

Alnab har ökat lagerhållningen och erbjuder fortsatt god leveransförmåga av hela sortimentet. Vi kommer att göra vårt absolut bästa för att behålla denna för att skapa en så bekymmersfri vardag som möjligt för er.

Vi ber om förståelse att vi inte kan kompensera för de extrema prisökningar som sker utan tvingas justera priserna från den 9 augusti.
Priserna gäller tills vidare och kan ändras med kort varsel.

Prata med er kontakt på Alnab så berättar vi mer om vad det betyder för respektive produktgrupp. 

prisjustering

Tillbaka