2024-03-04

Maximera ångproduktionen och minimera korrosion

För att säkerställa att du uppnår optimal energianvändning och systemtillförlitlighet i din ånganläggning kan våra lösningar från Gestra skräddarsys för just dina processer och applikationer.

Gestra BAE, kontinuerlig ytavblåsningsventil
(DN15-DN50, PN40-PN320)
Vid ångproduktion ackumuleras salter och hårdhetsbildande ämnen i pannan. Det är av yttersta vikt att upprätthålla rätt ledningsförmåga och hårdhetsnivåer i vattnet för att undvika beläggningar såsom pannsten, vilka kan orsaka skador på pannan och leda till ökade bränslekostnader. Salter ansamlas främst upptill i pannan medan slam och partiklar tenderar att sjunka mot botten.

En ökad salthalt kan också resultera i skumbildning, vilket kan leda till överkokning och föra med sig saltmättat skum i ångan. Detta kan förvränga nivåmätningar i pannan och orsaka korrosionsskador. 
För att förebygga detta kan BAE-ventilen med fördel kompletteras med en LRG/LRGT-givare installerad i pannan för att mäta ledningsförmågan (TDS). Se nedan exempel.

gestra-BA-BAE-rev1.png