Tillverkare: Gestra

BA46

Kontinuerlig ytavblåsningsventil BA46, PN40 manuell.

Med ångproduktionen följer att det bildas salter och hårdhetsbildande ämnen i pannan. Det är viktigt att hålla ledningsförmågan och vattnets hårdhet inom givna värden, annars kan det bli beläggningar såsom pannsten och som riskerar att skada pannan. Detta leder också till ökade bränslekostnader. Salterna samlas upptill i domen medan slam och partiklar sjunker ner mot botten av pannan. Förhöjd salthalt kan också leda till skumbildning där skummet lätt kan koka över och dra med sig saltmättat skum i ångan med fel nivåmätning i pannan och korrosionsskador som följd. BA/BAE ventilen kan med fördel kompletteras med en givare LRG/LRGT installerad i pannan för mätning av ledningsförmågan, TDS.

Hittar du inte det du söker?

Behöver du hjälp med beräkningar, dimensionering eller materialval?
Vill du ha rådgivning vid val av manöverdon för effektiv styrning och automatisering?
Kontakta oss! Du når oss alla timmar, dygnet runt, året om.

031 - 449450

Vår chatt hittar du längst ner till höger!

Dimensioner

DN15 - DN50

Tryckklass

40, 150/300

Hus

1.0460, SA 105

Anslutning

Fl, BW, SW

Temp.

20°C ─ 300°C

Bygglängd

150, 160, 180, 200, 230 mm

Innerdelar

1.7225, 1.4301, 1.14021, SA 193 B7, 430F, SA105

Manövrering

Handspak

KVS

0.46

ATEX

CE Ex ll 2G/D c X

Ursprungsland

DE

Tullstatistiknummer

84818059

Användningsområde

Kontinuerlig reglering av ledningsförmågan i pannan