Tillverkare: Gestra

BAE 46

Kontinuerlig ytavblåsningsventil med elektriskt ställdon BAE46 PN40. I kombination med Gestras givare för kontinuerlig reglering av pannans TDS-värde.

Med ångproduktionen följer att det bildas salter och hårdhetsbildande ämnen i pannan. Det är viktigt att hålla ledningsförmågan och vattnets hårdhet inom givna värden, annars kan det bli beläggningar såsom pannsten och som riskerar att skada pannan. Detta leder också till ökade bränslekostnader. Salterna samlas upptill i domen medan slam och partiklar sjunker ner mot botten av pannan. Förhöjd salthalt kan också leda till skumbildning där skummet lätt kan koka över och dra med sig saltmättat skum i ångan med fel nivåmätning i pannan och korrosionsskador som följd. BA/BAE ventilen kan med fördel kompletteras med en givare LRG/LRGT installerad i pannan för mätning av ledningsförmågan, TDS.

Hittar du inte det du söker?

Behöver du hjälp med beräkningar, dimensionering eller materialval?
Vill du ha rådgivning vid val av manöverdon för effektiv styrning och automatisering?
Kontakta oss! Du når oss alla timmar, dygnet runt, året om.

031 - 449450

Vår chatt hittar du längst ner till höger!

Funktion

Reglering

Matning

24VDC , 230VAC

Dimensioner

DN15 - DN50

Tryckklass

PN40, Ansi150/300

Hus

1.0460, SA 105

Anslutning

Fl, SW, BW

Temp.

20°C ─ 300°C

Bygglängd

150 - 230 mm

Innerdelar

1.7225, 1.4301, 1.14021, SA 193 B7, 430F

Manövrering

Elektriskt don

KVS

ATEX

CE Ex ll 2G/D c X

Ursprungsland

DE

Tullstatistiknummer

3891500

Användningsområde

Kontinuerlig reglering av pannans ledningsförmåga, elektriskt styrd